Dominanta zahalená inverzní oblačností (z Kozákova)

Dominanta zahalená inverzní oblačností (z Kozákova)